Kable głośnikowe z kompensatorem mikrodynamiki

Absolutna nowość w sferze okablowania audio - kable głośnikowe wyposażone w symetryczne kompensatory mikrodynamiki, to krok w kierunku dalszej poprawy brzmienia każdych bez wyjątku kolumn głośnikowych. Okablowanie noszące symbol CMDL-2S sprawi, że odtąd Twoje głośniki będą grać dźwiękiem o wiele bardziej detalicznym i o znacznie większej dynamice. Kompensator mikrodynamiki stosowany jest w wytwarzanych przez firmę EXTREO monitorach głośnikowych M1HB.

Włączony na stałe w kabel głośnikowy kompensator to rodzaj specyficznego "czwórnika" - wzmacniacza - wykorzystującego samoistną indukcję elektromagnetyczną w celu odtworzenia traconych w naturalny sposób (poprzez wpływ pojemności własnej kabla, cech konstrukcyjnych głośników, filtrów elektrycznych w zwrotnicy i reaktancji tych elementów) składowych części sygnału fonicznego, które ulegają degradacji i znacznym spadkom efektywności. Dzieje się tak między innymi dlatego, że na skutek asymetrii toru przesyłowego oraz zbyt niskiego współczynnika tłumienia wzmacniacza mocy audio, ujawniają się stany nieustalone (o nieliniowym charakterze) układu elektrycznego zespołu głośników, które z powodu niedostatecznego tłumienia - generują szkodliwe oscylacje własne. Kompensator symetryzuje tor sygnałowy i w znacznym stopniu poprawia współzależności fazowe. Kompensator poprawia również dopasowanie głośników do wyjścia wzmacniacza, eliminując niekorzystny wpływ obciążenia indukcyjnego i pojemnościowego - wnoszonych przez układy zwrotnic pasywnych w kolumnach głośnikowych. Jak mówią: "coś zawsze jest kosztem czegoś..." tak więc w przypadku zastosowania kompensatora - nastąpi nieznaczny spadek efektywności dla sekcji wysokotonowej zespołu głośnikowego. Spadek ten jest jednak znikomo mały i osiąga zaledwie wartość -0,78dB dla f > 18,5kHz. Gwarantujemy, że jest to zupełnie niesłyszalne w trakcie odtwarzania muzyki, a efekty (znikome) - widoczne są jedynie na ekranie bardzo czułego oscyloskopu.

Użycie okablowania CMDL-2S eliminuje potrzebę stosowania połączeń BI-WIRING ponieważ kompensatory włączone w tor sygnałowy działają korygująco na nadmiernie wyeksponowany zakres tonów wysokich. Ponadto w połączeniach BI-WIRING pojemność toru sygnałowego jest wyższa niż w połączeniach standardowych (dwużyłowych), co może mieć wpływ (najczęściej niewielki) na zgodność fazową napięcia fonicznego względem prądu sekcji wysokotonowej z niskotonową. CMDL-2S nie wnosi w tor sygnałowy żadnych szkodliwych tłumień, nie zwiększa pojemności obwodu oraz nie wpływa bezpośrednio na liniowość przebiegu impedancji w funkcji częstotliwości. Jest zatem w 99% układem neutralnym dla pasma przenoszenia mocy. Rzeczywisty spadek mocy elektrycznej, którego kosztem funkcjonuje układ kompensatora wynosi zaledwie 0,15W przy założeniu, że dostarczana do zespołu głośnikowego o Rl = 8Ω moc elektryczna równa jest w przybliżeniu połowie mocy dopuszczalnej (dynamika ok. 90dB). Spadek mocy akustycznej zespołu głośnikowego jest niezauważalny. Obwody kompensatorów chronią najskuteczniej ze wszystkich znanych układów dołączone zespoły głośnikowe przed przeciążeniem nadmierną mocą elektryczną nie pogarszając w jakikolwiek sposób emisji dźwięku.

Kompensator uwydatnia w spektrum od 16Hz do 15,5kHz wszystkie "spłaszczone i zdegradowane" mikro-impulsy (o czasach narastania < 1ms) aż o 2,5dB. Objawia się to znacznie bardziej precyzyjnym odtwarzaniem cichych dźwięków z obszaru mikrodynamiki ale bez wpływu na ogólną amplitudę poziomów średnich sygnału fonicznego. Ostateczna odpowiedź impulsowa (skutkująca głośnym i dynamicznym dźwiękiem) zespołu głośnikowego zależy jednak od jego szczególnych cech konstrukcyjnych i kompensator CMDL-2S nie ma na nią większego wpływu choć w pewnych okolicznościach potrafi ją nieznacznie poprawić.

Kompensator jest "panaceum" na niemal wszystkie bolączki niedopasowania wzmacniaczy audio do kolumn głośnikowych ponieważ eliminuje i czasem też maskuje (wygładza) tzw. "dziury" w charakterystyce amplitudowej toru sygnałowego. Wysoka skuteczność kompensatora sprawi, że grające dotąd niezbyt przejrzyście lub zbyt ostro głośniki - zaczną "swobodnie oddychać". Dźwięk stanie się nie tylko bardziej dynamiczny (choć to główny cel działania kompensatora) ale i bardziej muzykalny ponieważ kompensator poprawi liniowość sygnału elektrycznego, zmniejszając jednocześnie wpływ zakłóceń, których przyczyną jest generowanie oscylacji własnych przez zespół głośnikowy.

Okablowanie z kompensatorami CMDL-2S przeznaczone jest przede wszystkim dla zestawów budżetowych Hi-Fi oraz systemów głośnikowych kina domowego HD, które w codziennym użytkowaniu nie mogą podołać ostrym kryteriom jakości coraz bardziej precyzyjnie realizowanych nagrań muzycznych (i HDTV sound-track) - zawierających więcej niuansów dźwiękowych. Przeciętny zestaw audio stereo (w przedziale cenowym od 1,5tyś. zł do 5tyś.) - wytworzony wg. zasady oszczędzania na materiałach - "gubi" ok. 30% detali tworzących złożony dźwięk i przez to nie radzi sobie z przetwarzaniem wysokiej jakości nagrań. Kompromis pomiędzy ceną urządzeń a ich jakością zawsze odbija się na komforcie użytkowania... Okablowanie CMDL-2S zostało stworzone po to aby poprawić relacje pomiędzy wzmacniaczami audio i zespołami głośnikowymi. Efekt jest zauważalny natychmiast po zmianie okablowania ze standardowego - zwykłego przewodu na okablowanie z kompensatorami CMDL-2S i sprawdzi się w każdej bez wyjątku konfiguracji sprzętowej.

Dane techniczne kompensatora dla zespołu głośnikowego o impedancji 8 ohm:
- Moc znamionowa > 200W, impulsowa > 500W,
- Minimalna impedancja obciążenia (zespół głośnikowy) > 2,85 ohm (typowa 4 ohm),
- Maksymalna impedancja obciążenia (zespół głośnikowy) < 15 ohm (typowa 8 ohm),
- Wzmocnienie indukcyjne mikro-impulsowe (0,01Vpp/1kHz/1ms) ≈ 2,49dB,
- Wzmocnienie średnie amplitudy napięcia = 3Vpp dla f = 1kHz ≈ -0,11dB (spadek ≈ 0,11dB),
- Impedancja wyjścia symetryzującego = 8,52 ohm przy 1kHz,
- Impedancja wejścia = 16,75 ohm przy 1kHz,
- Całkowita pojemność obwodu (jeden kanał) < 5pF,
- Tłumienie średnie w paśmie od 1Hz do 100kHz < 0,52dB,
- Tłumienie maksymalne w paśmie od 18,5kHz do 25kHz = 0,8dB,
- Pasmo przenoszenia mocy przy spadkach na krańcach = -1dB od 1Hz do 150kHz,
- Zniekształcenia wnoszone przez układ (wart. zmierzona) THD/N < 0,0003%,
- Maksymalne opóźnienie odpowiedzi impulsowej = 0,09ms,
- Przesunięcie fazowe < 1,15° (≈0,25%) dla f = 1kHz na wyjściu symetryzującym (bez wpływu na pracę głośników).

W skład kompletu wchodzi: para przewodów L + R i podwójne kompensatory w układzie symetrycznym - zamontowane na stałe z kablami zaopatrzonymi w końcówki z widełkami lub wtyki "bananowe. Zastosowana technologia i wyjątkowo staranna produkcja zapewni użytkownikowi kompletu okablowania CMDL-2S WIECZYSTĄ GWARANCJĘ.

Wkrótce rozpoczniemy sprzedaż tego niezwykłego okablowania, powiadamiając zainteresowanych na naszych stronach internetowych LIVETONE i EXTREO