Modyfikacje wzmacniaczy...

Firma EXTREO modyfikuje wszelkie wzmacniacze stereofoniczne - zintegrowane i końcowe mocy...
Zakres modyfikacji obejmuje:

  1. Przebudowa modułów zasilania stopni wzmacniacza,
  2. Przebudowa stopni wyjściowych mocy,
  3. Przebudowa sterujących stopni wzmocnienia napięciowego wzmacniaczy,
  4. Eliminacja szumów, zakłóceń z sieci wraz z dokładnym separowaniem stopni wzmacniacza od źródeł zakłóceń,
  5. Dokładne strojenie układów i inne konieczne poprawki wynikające z modyfikacji głównych.

modyfikacja Pierwszą czynnością jaką wykonujemy jest dokładny pomiar stanów zasilania. Następnie diagnozujemy parametry robocze, pasmo, dynamikę, poziomy szumów i zakłóceń wzmacniacza mocy i na koniec - wyznaczamy nowe parametry jako cel modyfikacji.

Zazwyczaj już na wstępie, rozbudowujemy sekcję zasilania stopni wyjściowych wzmacniacza mocy. Wymieniamy elementy prostownika napięcia i kondensatory elektrolityczne, zwiększając jednocześnie ich łączną pojemność - nawet do 200.000 uF. Dzięki zwiększeniu liczby tych elementów rośnie "współczynnik tłumienia" (damping factor) średnio z 50 do 200 dla 8 ohm obiążenia wyjść głośnikowych. Efektem tylko tej modyfikacji jest znakomita kontrola głośników w zakresie basów. Ponieważ wzrasta pojemność kondensatorów w zasilaczu, rośnie również wydajność napięciowo-prądowa tego modułu, a dzięki temu - wydatnie wzrasta moc wyjściowa wzmacniacza przy jednoczesnym spadku zniekształceń THD/N o ok. 30%. Skoro rośnie wydajność energetyczna zasilania, rośnie także sprawność wzmacniacza, a więc i dynamika zmian w przetwarzaniu napięć fonicznych na dźwięk.

Najczęściej okazuje się również, że do satysfakcjonującego efektu modyfikacji - konieczna jest wymiana końcowych tranzystorów mocy i zrównoleglenie tych elementów (podwojenie lub potrojenie ich liczby). W rezultacie - otrzymujemy nie tylko przyrost mocy lecz także dodatkowe obniżenie poziomu zniekształceń ponieważ stopień końcowy będzie odtąd pracować w obszarze mniej krytycznych (wytrzymałościowych) warunków... Zniknie również groźba przeciążenia nadmierną mocą i temperaturą tych tranzystorów dlatego, że płynące prądy (m.cz) będą proporcjonalnie rozdzielane w obwodach wyjściowych, w skutek czego jednostkowe prądy tranzystorów zmaleją średnio o 50%.

Pozostałe czynności sprawadzają się już tylko do wymiany niektórych elementów (jeśli jest to konieczne) i dokładnego zestrojenia całości. Bywa tak, że niezbędne staje się dodatkowe ekranowanie niektórych obwodów elektronicznych za pomocą specjanie ukształtowanych blach aby w ten sposób wyeliminować zakłócenia i przydźwięk pochodzący ze stopnia zasilania sieciowego (230V 60Hz). Modyfikujemy również ułożenie przewodów sygnałowych we wnętrzu wzmacniacza oraz na nowo i w prawidłowy sposób prowadzimy szynę masy całego układu.

W następstwie opisanych modyfikacji - wzmacniacz tylko z wyglądu przypomina dawny stan... Zarówno dźwięk jak i dynamika zazwyczaj od pierwszego już taktu muzyki zdumiewają zleceniodawcę usługi... Nie poznaje swojego wzmacniacza. Nie trzeba być ekspertem aby stwierdzić, że jakość dźwięku zmodyfikowanego wzmacniacza przenosi urządzenie na poziom co najmniej kilkakrotnie wyższy... Jeśli stan początkowy wzmacniacza pod kątem walorów brzmieniowych plasował go w klasie budżetowej (raczej kiepskiej), to już stan końcowy - umiejscawia go w co najmniej klasie średniej (przedział cen powyżej 10.000,- PLN). Bywa tak (w zależności od konstrukcji początkowej), że określony przypadek wzmacniacza zyskuje miano topowego urządzenia zaliczanego bezspornie do klasy Hi-End lub jak kto woli - do klasy referencyjnej...

Wkrótce zamieścimy kolejne opisy modyfikacji innych urządzeń audio...